Menu

Castelmore canne

Rékot "Renaissance" blan - AOC


Renaissance blanc 1L

LOGO Appelation vert 1

 

Model :  Wonm blan / AOC Matinik (Ji kann pi, pa mélanjé, san sik, san gou atifisiel) 

Dègré-a : 50 °

Kantité an Lit :   100 santilit

Ti konsey : Fè an ti-ponch épi’y ( apwochan 5 santilit  wonm, 1 tjouyè sik oswa siwo batri épi an zes sitron péyi)

Sé an wonm blan  zabitan ki distilé asou linò atlantik nan réjion sé pies kann-lan. Wonm-tala paret an bout lanné 2007 la, épi an non ki té senp toubòlman «  héritier madkaud blanc ». Sé dépi  2017,  non-an chanjé épi  yo kriyé’y «  cuvée renaissance »  padavwa  sa té ka fè 160 lanné  fondasé-a Misié Félicien Madkaud té wè jou. Sé di la tou,  yo mofwazé abiman boutey-la tou.

 

Dékatiyaj asou gou ek pafen wonm-lan

Onivo pafen-an : Wonm-lan dou,  i pa fò pies,   ou pito ka pran lòdè plant-lan épi an ti awom lapo fwitaj.

 
Onivo gou-a : wonm-lan  dou épi léjè,  ou ka santi fréchè kann-lan an bouch-ou  palakoz  i tijé anlè an tè ki imid,  lè ou pres fini bwè’y  sé la ou ka pran gou lapo fwitaj-la épi  ti gou konpot fwi mi.

 

Lis pri pwodui-a trapé :

  • 2021 Tiraj  IWSC : méday dajan

main std 2021 silver92

 

  • 2019 Martinique Rhum Awards : 3è

Martinique Rhum Awards 2019

 

  • 2018 Tiraj  IWSC : méday dajan

 


iwsc2018 silver medal cmyk

 

  •   2016- Kongré entènasional wonm Madrid la :  Méday bronz
 
 Rsultats 2016 p1 redim   Copie
  
  • 2015-Kongré entènasional wonm Madrid la : Méday lò

 mdaille or 2015

 

Tout rézilta tiraj 2015 la – fòma PDF

 

  • 2013-Tiraj « Cathay Pacific » Hong Kong : Méday bronz

 Hong Kong Certificat de mdaille de bronze 2013 redim

 

HKIWSC2013 Bronze Medal RGB

Log In or Register