Menu

DÉ TI MO ASOU LISTWÈ - NOU

Dépi 1895, wonm Madkaud sé an wonm zabitan yo ka distilé épi anboutéyé anni atè Matinik. I fet direktiman épi ji kann pi, toukon Félicien Madkaud, fondatè-a té ka fè’y la lè i mété doubout wonm-tala. Distilatè-tala, wè jou an 1857, i té ni lespri vayan, manman’y épi papa’y té anba djouk an tan ladjoukann, men i rivé kité asou latè an papamanman éritaj parapot a tousa ki lianné épi wonm-lan, éritaj-tala pasé an pliziè lanmen jikatan i rivé an lanmen Stéphane Madkaud ki sé ti - yich ti - yich Félicien Madkaud a .
Ant 1895 épi 1970 wonm-tala té fet pa koté Fon - Kapo (Kawbé) épi Karaben (Loren) adan an wonmri oti an lafanmi té ni , aprézan dépi lézanné 70, sé asou sit pwodiksion milti mak Sent - Mari a yo ka fè’y. Wonm Madkaud a ni sa yo ka kriyé Apélasion Dorijin Kontwolé kivédi (AOC)-a.

fmsm 3 cr banniere medailles lg

Log In or Register